Zakład produkcji cystern LDS Sp. z o.o.

Dostawa i montaż suwnic dwudźwigarowych oraz remont torowiska suwnicy z użyciem SEMS Rialex zgodnie z dokumentacją techniczną.


KGHM Polska Miedź S.A.

Modernizacja suwnicy hakowej na Wydziale Rafinerii Ołowiu.

Zakres prac:

  • opracowanie dokumentacji technicznej mającej na celu dobór i zabudowę nowych zwalniaków silników elektrycznych i rezystorów rozruchowo-regulacyjnych na wszystkich mechanizmach istniejącej suwnicy
  • dobór hamulców do nowych zwalniaków
  • uzgodnienie dokumentacji w UDT
  • demontaż starego wyposażenia elektrycznego
  • dostawa i zabudowa na suwnicy nowego wyposażenia elektrycznego oraz hamulców
  • rozruch suwnicy
  • współudział w badaniu doraźnym eksploatacyjnym suwnicy przeprowadzonym przez inspektora UDT.

PGE Elektrownla Opole S.A.

Remont i obsługa serwisowa suwnic i ich elementów w latach 2007-2008.


Boart Longyear Poland Sp. z o.o.

Zakres działań:

  • 2006-2007: Montaż żurawików słupowych
  • 2007-2008: Obsługa serwisowa suwnic oraz żurawików
  • 2008-2009: Dostawa i montaż suwnicy jednodźwigarowej

Zakład Konstrukcji Stalowych Bumar Łabędy Sp. z o.o.

Dostawa i montaż żurawików oraz suwnic, usługi serwisowe i modernizacyjne.


Przedsiębiorstwo Handlowe Metalowiec

Dostawa i uruchomienie pięciu suwnic wraz z akcesoriami, opracowanie dokumentacji, montaż oraz współudział w odbiorze przez UDT.


Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A.

Kompleksowa współpraca w zakresie dostawy systemów podawania, ważenia, rozładunku i załadunku surowców sypkich.


Rockfin Sp. z o.o.

Współpraca w latach 2007-2008 w zakresie wyposażenia obiektów przemysłowych w urządzenia dźwignicowe, m.in. żurawie oraz suwnice.


Betard Długołęka

Kilkuletnia współpraca w zakresie wykonania, dostawy i montażu urządzeń dźwignicowych.


Stocznia Gdańsk S.A.

Dostawa, montaż oraz sporządzenie dokumentacji dla suwnic pomostowych natorowych jednodźwigarowych i udział w ich odbiorze przez UDT.


Famet S.A.

Dostawa i montaż suwnic bramowych oraz pomostowych w latach 2007-2009.


Rimsa Sp.j.

Dostawa, montaż sporządzenie dokumentacji i udział w odbiorze suwnic pomostowych przez UDT w 2008 r.


Mawos Sp. z o.o.

Dostawa rezystora rozruchowego.


Energotest-Energopomiar Sp. z o.o.

Dostawa rezystorów.


O-I Produkcja Polska S.A.

Modernizacja suwnic bramowych chwytakowych w latach 2006 i 2008.Copyright © 2009-2013 Rialex Crane Systems Serwis wykorzystuje Coltrino CMS Realizacja Misme New Media