Projekty UE

Projekty UE

LUTY 2014

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 28.02.2014 podpisało umowę nr UDA-POIG.06.01.00-16-008/13-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach:
Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Wartość projektu- 380.000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej- 285.600,00 PLN

Informacji o projekcie udziela:
Pani Marzena Stanosek
tel: +48 728 483 288
e-mail: m.stanosek@rialex.pl

GRUDZIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 19.12.2013 podpisało umowę nr RPOP.01.03.02-16-015/13-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach:
Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjnosci gospodarczej regionu
Działania 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiortwach

o dofinansowanie Projektu:
"Wdrożenie w firmie RIALEX innowacji produktowej w oparciu o inwestycje w dziale B+R"

Wartośc projektu- 421.890,00 PLN
Udział Unii Europejskiej- 164.297,00 PLN

Informacji o projekcie udziela:
Pani Marzena Stanosek
tel: +48 728 483 288
e-mail: m.stanosek@rialex.pl


Copyright © 2009-2013 Rialex Crane Systems Serwis wykorzystuje Coltrino CMS Realizacja Misme New Media