Polityka prywatności

29.04.2019 Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej – https://www.rialex.com.pl/pl/, powierzasz nam swoje dane osobowe.
Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, by nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych naszych Użytkowników, przysługujące Użytkownikowi prawa oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych.

1. Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, ul. Ossowskiego 55 (46-203 Kluczbork), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000155265, posiadająca numer REGON: 530576014 oraz numer NIP: 751 000 17 98 (dalej: Administrator).

2. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Jeżeli dane osobowe będą przekazywane do innych podmiotów, zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany.

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekaza dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie zgody, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawsze jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia np. nawiązanie kontaktu lub przedstawienie oferty.

5. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie – tylko w sytuacji, gdy wyrażasz na to zgodę. Co do zasady ma to miejsce tylko, gdy wysyłasz do nas wiadomość e-mail na adres podany na naszej stronie www. Informacje, które przekazujesz przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy świadczonych przez nas usług, w tym przykładowo: nawiązanie kontaktu, umówienie daty spotkania, ustalenie szczegółów oferty.

6. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?

Wykorzystujemy informacje przekazane wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. Twoje dane osobowe mogą by wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z ofertą, w tym dotyczące nowości pojawiających się w serwisie oraz inne informacje związane z tematyką serwisu – tylko, gdy wyraziłeś na to zgodę. Wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Możesz nie wyraża zgody na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i abyś mógł bez powtórnego wpisywania korzysta z nich przy następnych odwiedzinach serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, możesz wyłączy obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Nasza strona internetowa stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki Cookies: _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika, _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty, _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin, _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek, PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające Twoją aktywność w serwisie wykorzystywane są przez serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

8. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  • W każdej chwili możesz wycofa swoją zgodę – bez podawania przyczyny.

Żądanie może dotyczy wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczy wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

  • Prawo do dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażąda informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobi , skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:rialex@rialex.pl– otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

  • Prawo do przenoszenia

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzyma kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zosta przesłana do Ciebie lub innego administratora. Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

  • Prawo do poprawiania danych

Zawsze możesz zażąda poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełniania niekompletnych danych.

  • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym.

  • Prawo do ograniczenia

Masz prawo żąda , abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami: - jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności, - jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzi się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażąda ograniczenia ich używania, - jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

9. Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy dedykowany adres e-mail, na który możesz kierowa wszelkie pytania związane z Twoimi danymi osobowymi. Skontaktuj się z nami pod adresem:rialex@rialex.pl

10. Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób – skontaktuj się z nami pod adresem:rialex@rialex.pl. Możesz również zgłosi skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zabezpieczenia

Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem: rialex@rialex.pl. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantowa tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

12. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że Administrator nie ma wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo sprawdź prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych i zapoznaj się z polityką prywatności.

13. Aktualizacja naszych zasad prywatności

Nie możemy wykluczy , że w przyszłości będziemy musieli zaktualizowa naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informowa o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

16. Postanowienia końcowe

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzesta korzystania ze strony internetowej.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.


Copyright © 2009-2013 Rialex Crane Systems Serwis wykorzystuje Coltrino CMS Realizacja Misme New Media